Om DIN HELHETSCOACH

Förändring på djupet

Om mig Gunnar Karlin

Startade mitt företag 1993 och funderade över vem och vad jag är. Kom fram utifrån mitt arbete som huvudsakligen lärare, tidigare som ingenjör, att jag har en coachande pedagogik. Har upplevt hur jag med små steg kan få människor att ta sina första steg till att må och fungera bättre samt att det alltid finns en öppning där ljuset kan komma in, vilket loggan illustrerar.

Utbildade mig till licenserad mental tränare, kognitiv beteende terapeut, handledare, internationell certifierad coach och kostrådgivare samt till schema terapeut. När du arbetar med dig själv, andra och grupper behövs inte bara egna erfarenheter utan även kunskap för att dyka ner i djupet. Vi behöver ta sats från våra minner och historien där det finns massor av skatter som väntar på att bli upptäckta och att komma till användning.

Din Helhetscoach har visionen att öka medvetandet om djupet människan bär inom sig och alla möjligheter som väntar på att användas för att leva mera ärligt. Din Helhetscoach vill visa på utveckling i små eleganta, enkla och effektiva steg, som leder till ökad glädje och inre trygghet. I mötet med människor som coach, terapeut, utbildare och inom psykiatrin så har jag insett de små stegens pedagogik.

Gunnar Karlin

Om ANSVARS-modellen

Vi är ensamma om en helt ny arbetsmodell – ANSVARS – modellen, där vi integrerar det senaste inom utvecklingspsykologin, neurovetenskapen och den senaste inom den pedagogiska världen på ett enkelt, lekfullt och pedagogiskt sätt. När man lär sig förstå sig själv, individer och grupper, framförallt under stressade situationer så blir det betydligt enklare att hålla fokus på målen och hålla motivationen hög med mening och glädje som följeslagare. Du blir helt enkelt visare.

ANSVARS – modellen bygger på A – anknytningsteorin. Hur vi knyter an till våra föräldrar följer oss sedan i hela livet i mötet med andra. Det handlar om att skapa relationer, närhet och tillit. När vi förstår våra anknytningsmönster så förstår vi även andras och det gör det betydligt enklare att samarbeta och få tryggare relationer. Denna anknytning bygger på hur vi vuxit upp och hur stabila våra rötter är i jorden. När vi inser hur det fungerar så kan vi stärka våra rötter med friskare jordmån.

Ytterligare inslag är S – scheman som vi bygger upp för att förstå och känna oss trygga i denna värld då vår anknytning inte har tillfredsställt alla våra behov som vi har rätt till som barn. Dessa scheman är inlärda mönster och med kunskap kan du acceptera dem mera och ändra på dem. Det är främst dessa två A och S som skiljer sig från den traditionella coachingen som täcks upp av de andra bokstäverna i akronymet ovan. Detta kommer göra dig unik i ditt coachande, din roll som ledare, tränare, lärare och förälder. Med denna kunskap är det betydligt lättare att acceptera det som sker och vara i nuet i större utsträckning än du tidigare trott var möjligt.

N – handlar om nuläget och vart du befinner dig just idag. V – handlar om vad vill du, vad ser du för vinst i att förändras, vad har du försökt med hittills för att lösa din situation, vem kan hjälpa dig i detta.  A – agera vad kan du göra för ett första litet steg som för dig närmare ditt mål. R – reflektera viktigt att reflektera under samtalet och undersöka möjligheter, lösningar samt den ökade förståelsen för situationen. S – slutsats – vilka slutsatser kan du dra av vårt samtal som skall hjälpa dig i ditt handlande.

Om MRP (Medveten Relationspedagogik)

MRP – medveten relationspedagogik handlar om vikten av att vara medveten i samtalet och du vara en aktiv lyssnare, ställa frågor som öppnar kreativiteten, modet och motivationen. Ju mer medvetna vi kan bli desto mer självkännedom och inre visshet får vi. Det leder till det trygga ledarskapet som vågar ta tuffa beslut och ibland peka med hela handen. Vi vet att 1 + 1 blir 3 eller mer. Det handlar om konsten att samarbeta, veta ens mål och vision. Vi blir definierade i relationen och då är det viktigt att ett coachande förhållningssätt där vi lyssnar aktivt, tror på varandras inneboende potential och litar på varandra. I denna dans skapas omedveten pedagogisk kompetens som gör att vi växer i varandras sällskap. Detta är MRP när den är som bäst.

Kontakta oss