Coaching

Businesscoaching

Vårt tjänstekoncept – en arbetsprocess i tre steg

  • Steg ett – våra 4V, Vision, Värdegrund, Verksamhet och Vinst, som bestämmer projektets inriktning, ramar och mål.
  • Steg två – att välja ut lämpliga tekniker och metoder för individer, grupper och organisationer i linje med första stegets målformulering, tidsramar och budget.
  • Steg tre – mät- och beräkningsverktyg som konkret och tydligt visar och dokumenterar resultat.

Här finns mer att utforska

Nyhetsbrev

Det känns rätt!

Lyssna till din magkänsla, har du säkert hört och prövat själv. Det sitter många nerver i magen och vi producerar mycket serotonin från magen. Det

Läs mer »
Nyhetsbrev

Blir du förstådd?

Vi människor, det mest sociala djuret på jorden, umgås med vänner, barn, kollegor, möter många andra, interagerar, kommunicerar, tolkar och agerar. Blir du förstådd, och förstår

Läs mer »