Coaching

Businesscoaching

Vårt tjänstekoncept – en arbetsprocess i tre steg

  • Steg ett – våra 4V, Vision, Värdegrund, Verksamhet och Vinst, som bestämmer projektets inriktning, ramar och mål.
  • Steg två – att välja ut lämpliga tekniker och metoder för individer, grupper och organisationer i linje med första stegets målformulering, tidsramar och budget.
  • Steg tre – mät- och beräkningsverktyg som konkret och tydligt visar och dokumenterar resultat.

Här finns mer att utforska

Utbildningar

Coachutbildning 2022-2023 (Certifiering)

Välkommen till en coachutbildning som går på djupet Här kommer mer spännande och mera specifik information kring att bli certifierad helhetscoach.   Du kommer mellan oktober

Läs mer »
Nyhetsbrev

Sommar, sommar, sommar

En härlig låt som väcker minnen och solsken. Musik och lek, väcker känslor och det räcker med en ton för att du skall känna igen

Läs mer »