Föräldrakurser

Att bli och vara förälder – en riktig utmaning!

Att bli förälder leder till en ny värld för dig och din partner. Nu blev ni tre och den nya familjemedlemmen behöver inte bara mat utan även er fulla uppmärksamhet, närhet och ovillkorade kärlek. I era händer vilar nu ett liv in i framtiden med alla dess utmaningar som den lille kommer stå inför. Ni som föräldrar har ett stort ansvar i formandet av denna varelse som skall bli en trygg, ansvarsfull och motståndskraftig individ i mötet med världen. Hur skall man vara för att skapa denna trygga värld för detta älskade barn är er utmaning.

AKTUELL UTBILDNING

Föräldraskap – Närvarande föräldraskap på djupet!

Barnen är vår framtid och föräldrarna är de viktigaste personerna i barnens liv. Tillsammans med andra betydelsefulla vuxna som lärare, ledare och tränare så ger vi barnen förutsättning för att utvecklas, lära sig och mogna.

Mycket av föräldraskapet finns instinktivt i oss och vi har erfarenheter från vår egen uppväxt, hur våra egna föräldrar uppfostrat oss och vad vi då tyckt de och andra viktiga vuxna gjort bra respektive mindre bra.

Att vara förälder är inte alltid så lätt. Man ställs ofta inför situationer som är nya och där man undrar. Gjorde jag rätt? Var jag för hård? Kunde jag gjort på något annat sätt?

Behövs det fler kurser eller ett ”körkort” för föräldrar? Vi lovar en revolutionerande kurs som tar med dig på en resa. En resa som tar utgångspunkt i det lilla barnet, hur hjärnan utvecklas, hur barnet knyter an på olika nivåer, hur viktiga barnets känslor är och hur naturen har tänkt att barnet ska mogna för att nå sin fulla potential.

Vi har utvecklat kursen utifrån det absolut senaste inom utvecklings-psykologin, hjärnforskningen och pedagogik på djupet.

Kursen erbjuder ett helhetstänk där vi binder ihop anknytningen med ett coachande förhållningssätt och schematerapi som kommer ge en förståelse och ett djup på riktigt. Ni kommer förstå varför vi beter oss som vi gör och hur vi kan lära våra barn få en inre trygghet som hjälper dem in i deras framtid.

Kursen blandar både teori och praktik så att du får med dig konkreta verktyg som du kan använda direkt med dina barn.

Med ett coachande förhållningssätt och en modell som vi är ensamma om – ANSVARS – modellen, kan du som förälder hjälpa ditt barn både på ett lekfullt och lärofyllt sätt att utvecklas.

När de grundläggande känslomässiga behoven hos barnet inte blir tillgodosedda så utvecklas olika scheman, beteende mönster, som begränsar oss att leva som vi vill och kan. Genom att förstå vad barnet känslomässigt behöver kan vi skapa de allra bästa förutsättningarna. Du får också kunskap om dina egna anknytningsmönster så att du inte överför dem till dina barn.

Linda och Gunnar var de första i Sverige som utbildade sig inom det nyaste inom anknytningsteorin och även hur den omsätts i praktiken.

Gunnar är kognitiv psykoterapeut och schema terapeut. Har även arbetet som behörig lärare både på hög- och gymnasienivå i två decennier, specialistavdelning för ångest och depression samt på behandlingshem.

Linda har en bakgrund som IT-chef och projektledare och är utbildad inom coaching på djupet och psykologi på universitetet. Har också varit kontaktperson och kontaktfamilj till barn med behov.


PRAKTISK INFORMATION

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer vid kurstillfället.

Var: Maria kyrkan, Sturevägen 3, Jakobsberg

När: 7-8 Maj kl. 09.00 – 16.30 och 09.00 – 16.00

Pris: 2.995 kr inkl. moms som du kan swisha på 0760 48 22 76

Ingår: Dokumentation, intyg, för och eftermiddagsfika och lunch.

Varmt välkomna hälsar 

Linda och Gunnar

TIDIGARE OCH ÅTERKOMMANDE UTBILDNINGAR

Här är några av de utbildningar som vi har erbjudit och som kommer att återkomma. 

Bli ännu proffsigare som förälder för dina barn!

Vill du förstå dina barns utveckling och hur du skall hjälpa dem till att bli riktigt trygga, ha kvar sin nyfikenhet, lära sig samarbete och sedan bli självständiga och ansvarstagande människor i en värld med stora utmaningar? Misstänkte att du svarar ja på

Läs mer!

Körkort för föräldrar

Välkommen till utbildningen alla pratar om men ingen visste fanns! Alla föräldrar har garanterat nån gång önskat sig att det fanns en skola för föräldrar. Hur ska man kunna förbereda sig för barn och ungdomar egentligen. Hur blir man en bra förälder,

Läs mer!