COACHING

Vad är coaching?

Coaching är en pedagogik som vilar på en handlingsorienterad filosofi och psykologi. Det handlar om din inneboende resurser och möjligheter samt att du har sanningen inom dig. Coach pedagogiken handlar om att nå resultat, är riktad framåt och handlingsinriktad.

Coach filosofin vilar på att du blir till i sina fria val och att det är viktigt att fundera över vad du verkligen vill, vem du är och för vem du vill förändras. Psykologin som coach pedagogiken vilar på är den positiva psykologin, där man tittar efter det som är friskt och fungerar och gör mer av det. Det är en optimistisk psykologi och man ser problem som utmaningar och intressanta samt möjlighet till utveckling.

Vad är KBT+S och terapi?

Terapi handlar om att motivationen inte är så hög och att man inte mår eller fungerar så bra i sig själv eller i sina relationer. Det kan vara att man har en diagnos som depression eller generellt ångestsyndrom – GAD. Kognitiv beteendeterapi (KBT) fokuserar mycket på våra antaganden vi har om oss själva, andra och omvärlden. Utifrån dem så kommer våra automatiska tankar som bygger på hur vi lärt oss att tolka omgivningen. Det handlar om att få verktyg, strategier att identifiera, ifrågasätta och ersätta dem med mera sunda tankar.

Schema terapi är en utveckling av KBT och fokuserar på de behov vi inte fått tillfredsställda med fokus mer på relationen till viktiga personer i ens uppväxt.

Dessa inlärda mönster, scheman har vi sedan med oss i livet och agerar utifrån dem i relationer med andra människor och i relation till oss själva.

VÅRA OLIKA COACHPAKET

Nedan kan du läsa mer specifikt om vad och hur vi kan hjälpa dig. 

Coaching på djupet

Jag arbetar utifrån dina behov och det du önskar och längtar efter. Jag arbetar med ett upplägg av fem träffar som är mellan 1 – 1,5 timme. Det skall kännas bra för oss båda och därför låter jag inte tiden styra alltför

Läs mer!

Businesscoaching

Vårt tjänstekoncept – en arbetsprocess i tre steg Steg ett – våra 4V, Vision, Värdegrund, Verksamhet och Vinst, som bestämmer projektets inriktning, ramar och mål. Steg två – att välja ut lämpliga tekniker och metoder för individer, grupper och organisationer i linje med första

Läs mer!