Terapi

KBT och Schematerapi

Den kognitiva terapin bygger mycket på hur vi knutit an när vi var små – anknytningsteorin. Vi bygger upp antaganden om världen som vi grundar i tidig uppväxt. Utifrån dessa grundantaganden bygger vi upp våra värden. Utifrån dessa antaganden kommer vår själv – känsla, bild, förtroende vilket uttrycks i våra automatiska tankar. 

Inom den kognitiva terapin handlar det mycket om att kartlägga dessa icke fördelaktiga tankar, undersöka dem från olika håll och sedan pröva att ersätta dem med andra mer fördelaktiga tankar som du håller för sant. Viktigt i den kognitiva terapin är att se hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och hur du genom att ändra någon av dessa även påverkar de andra.

Här finns mer att utforska

Utbildningar

Coachutbildning 2022-2023 (Certifiering)

Välkommen till en coachutbildning som går på djupet Här kommer mer spännande och mera specifik information kring att bli certifierad helhetscoach.   Du kommer mellan oktober

Läs mer »
Nyhetsbrev

Sommar, sommar, sommar

En härlig låt som väcker minnen och solsken. Musik och lek, väcker känslor och det räcker med en ton för att du skall känna igen

Läs mer »