Terapi

KBT och Schematerapi

Den kognitiva terapin bygger mycket på hur vi knutit an när vi var små – anknytningsteorin. Vi bygger upp antaganden om världen som vi grundar i tidig uppväxt. Utifrån dessa grundantaganden bygger vi upp våra värden. Utifrån dessa antaganden kommer vår själv – känsla, bild, förtroende vilket uttrycks i våra automatiska tankar. 

Inom den kognitiva terapin handlar det mycket om att kartlägga dessa icke fördelaktiga tankar, undersöka dem från olika håll och sedan pröva att ersätta dem med andra mer fördelaktiga tankar som du håller för sant. Viktigt i den kognitiva terapin är att se hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och hur du genom att ändra någon av dessa även påverkar de andra.

Här finns mer att utforska

Nyhetsbrev

Det känns rätt!

Lyssna till din magkänsla, har du säkert hört och prövat själv. Det sitter många nerver i magen och vi producerar mycket serotonin från magen. Det

Läs mer »
Nyhetsbrev

Blir du förstådd?

Vi människor, det mest sociala djuret på jorden, umgås med vänner, barn, kollegor, möter många andra, interagerar, kommunicerar, tolkar och agerar. Blir du förstådd, och förstår

Läs mer »