Terapi

Schematerapi för par

Till par- och familjeterapi kommer par och familjer som behöver stöd och hjälp av en professionell och utomstående person för att lösa sina relationssvårigheter. Paret/familjen kan ha ”tappat balansen” och fastnat i negativa tankar och beteenden som man inte har lyckats bryta själv. Man har helt enkelt kommit in på fel ”spår” och behöver finna de rätta växlarna.

Frågorna kan handla om dålig kommunikation, utebliven närhet, otrohet och svartsjuka el ler om olika åsikter beträffande ekonomi och barnuppfostran. Alla parrelationer har potentialen att bli bättre, förutsatt att parterna är villiga att lägga ner tillräckligt arbete och att de vill engagera sig för detta.

Det förekommer att par fastnar i en kretsgång av missförstånd, ömsesidiga känslor av att vara försummad eller fientlighet och att inte få tillhöra. Osämjan följer samma mönster men det leder inte till någon lösning.

Schematerapi för par gör det möjligt att skärskåda dessa konfliktmönster och att komma till klarhet om vad det verkligen handlar om. Båda parterna får lära sig förstå varandras scheman och hur dessa triggas och vardera parten kan på så sätt bli den helande kraften istället för den som utlöser inlärda scheman från barndomen.

Syftet med schematerapi är att klargöra mönster, scheman och tidiga icke mötta behov som påverkar relationen och att transformera dessa så att relationen kan bli en källa till känslomässig läkning, stöd och välbefinnande

Här finns mer att utforska

Nyhetsbrev

Det känns rätt!

Lyssna till din magkänsla, har du säkert hört och prövat själv. Det sitter många nerver i magen och vi producerar mycket serotonin från magen. Det

Läs mer »
Nyhetsbrev

Blir du förstådd?

Vi människor, det mest sociala djuret på jorden, umgås med vänner, barn, kollegor, möter många andra, interagerar, kommunicerar, tolkar och agerar. Blir du förstådd, och förstår

Läs mer »