NYHETSBREV

När leker du?

Det kommer forskning nu, över lekens betydelse. Det finns ett lekcenter långt bak och ner i hjärnan vid andningen, så du förstår att det är primitivt. Leken utförs utan resultat, med fantasi och är uttrycksfull. Den utförs med engagemang, trygghet och frihet.

När är de kriterierna uppfyllda i ditt liv? När vi leker då får kroppen, sinnet vila eftersom ovanstående kriterier är uppfyllda. Leken ger också utlopp för våra känslor och vår frustration så den är väldigt terapeutisk.

Leken hjälper till att befria emotionerna och det gör vår ryggsäck lättare. Ta fram barnet inom dig och våga visa din lekfulla sida. Vi är så lätt fokuserade på ett resultat så vi tar bort det som en lek innehåller. Tänka att bara få leka, vara i nuet, fantisera, vara spontana och ha kul. Tänk att få vara med små barn och känna deras glädje när de leker, vara med djur som leker. Det är kär-lek.

Vikten av lek kan inte nog understrykas. Reflektera över när du har roligt. Släpp fram din lekfullhet och känn en stor mening med livet.

Lev med vetet
Gunnar

Ett oreflekterat liv är inte värt att leva
Sokrates

Här finns mer att utforska

Utbildningar

Coachutbildning 2022-2023 (Certifiering)

Välkommen till en coachutbildning som går på djupet Här kommer mer spännande och mera specifik information kring att bli certifierad helhetscoach.   Du kommer mellan oktober

Läs mer »
Nyhetsbrev

Sommar, sommar, sommar

En härlig låt som väcker minnen och solsken. Musik och lek, väcker känslor och det räcker med en ton för att du skall känna igen

Läs mer »