NYHETSBREV

Tror du eller vet du?

Tro och vetande har varit och är en stor fråga inom religion och vetenskap. Den hölls igång av Uppsala filosoferna med Ingemar Hedenius som en ledande person. Jag gick själv en kurs i tro och vetande ledd av en katolsk präst, filosof och matematiker, där han fördjupade frågeställningen i vad vi verkligen kan veta och var gränsen går mellan tro och vetande.  Många undrar vem är jag och vad vill jag egentligen och vad är meningen med livet.

Om vi går in med förhållningssättet att vi inte kan veta vem vi är i absoluta termer. Vi blir ju till hela tiden under vårt liv. Vi har ett omedvetet som är så stort att vi inte kan veta eller förstå oss själva helt. Våra minnen påverkas av det som händer i nuet och som kommer att hända så vi kan inte lita på våra minnen fullt ut. De ändras under livets gång.

Jag funderar på att veta vem jag är på ett ungefär. Jag har kunskap, självkännedom om mig själv men jag vet inte helt säkert om det är absolut sant. Detta förhållningssätt kan föra in mera ödmjukhet till en själv. Jag kan vara snällare, mera accepterande med mig själv. Det kan vara så och handlar utifrån den hypotesen och är samtidigt medveten om att det kan bli en annan reaktion eller ett annat resultat eftersom det finns omedvetna ”felkällor”

För att lära känna oss mera så föreslår jag att du undersöker din anknytning och dina anknytningsmönster, som du har med dig sedan du var barn både medvetet och omedvetet.

Skall i kommande reflektionsbreven komma med några konkreta tips och börjar med denna länk från kropp och själ som handlar om anknytningsmönster. https://sverigesradio.se/avsnitt/1438001


Med vetna hälsningar
Gunnar

Ett oreflekterat liv är inte värt att leva
Sokrates

Här finns mer att utforska

Utbildningar

Coachutbildning 2022-2023 (Certifiering)

Välkommen till en coachutbildning som går på djupet Här kommer mer spännande och mera specifik information kring att bli certifierad helhetscoach.   Du kommer mellan oktober

Läs mer »
Nyhetsbrev

Sommar, sommar, sommar

En härlig låt som väcker minnen och solsken. Musik och lek, väcker känslor och det räcker med en ton för att du skall känna igen

Läs mer »