NYHETSBREV

Hur bra är ditt minne?

Förlåt för att det inte kom något reflektionsbrev förra veckan. Jag glömde bort och kom på det 23.15 när jag skulle sova. Frågade en kamrat om förslag till reflektionsbrev och han föreslog att skriva om minnet. Det kanske jag gör tänkte jag och glömde det. Kan inte skylla på stress som gör att informationen inte stannar tillräckligt länge i arbetsminnet för att lagras in i långtidsminnet. Hur skulle ett bättre minne vara till hjälp i ditt liv? Om det inte är det kan du sluta läsa nu eftersom nu kommer tankar kring att utveckla det.

Att lyssna när någon annan pratar och göra korta summeringar utifrån det du hört gör dig till en god lyssnare och du tränar din uppmärksamhet. Reflekterar du sedan på kvällen vad du lärt dig i möten, samtal med andra så lagrar du in det i minnet. Minnet behöver repetition för att sedan bli till bestående kunskap och erfarenhet.

Något jag gör är att när någon ger mig deras telefon nummer så tränar jag på att minnas det. Jag skapar associationer till numret och repeterar det några gånger med mellanrum och har på så vis låtit mitt minne som fått träning. Vad minns du på kvällen om det du läst i morgontidningen eller hört på radion.

Det går att träna upp minnet som med allt annat. Du kanske inte skall tävla i minnesträning utan mer utveckla din dolda förmågor.


Med vetna hälsningar
Gunnar

Ett oreflekterat liv är inte värt att leva
Sokrates

Här finns mer att utforska

Utbildningar

Coachutbildning 2022-2023 (Certifiering)

Välkommen till en coachutbildning som går på djupet Här kommer mer spännande och mera specifik information kring att bli certifierad helhetscoach.   Du kommer mellan oktober

Läs mer »
Nyhetsbrev

Sommar, sommar, sommar

En härlig låt som väcker minnen och solsken. Musik och lek, väcker känslor och det räcker med en ton för att du skall känna igen

Läs mer »