NYHETSBREV

Vad är det som blir större desto mer du tar bort?

Hm …… När du städar hemma och gör dig av med onödiga saker för dig, som du kanske skänker eller sätter ut på blocket så befriar du dig och får samtidigt mera utrymme. Det kanske ger dig en skön känsla av frihet, där kreativitet och spontanitet kan få komma fram. Det är som när du beskär dina fruktträd eller rensar i rabatten. Du gör plats för annat att få komma fram. Det är som när höstlöven lämnar träden, då blir sikten klarare.

Tänk om det skulle vara en definition på att utvecklas – att avveckla sig själv. Det låter säkert invecklat. Ett invecklat papper får du släta ut för att kunna läsa eller använda hela pappret på för dig bästa vis. När du har utvecklat det så kommer klarhet, tydlighet och kanske en insikt som ger dig ökad utsikt.

Kan det vara en avsikt att avveckla detta själv, detta jag, detta ego för att se bortom det egna jaget och se en större storhet som leder till en ökad ödmjukhet.

Att bli mera av minimalist kan vara en ny livsstil och lämna lite av samlarstadiet, som i och för sig ger trygghet temporärt.

Just det ..vad är det som blir större … hålet. Du blir av med jaget och kommer i kontakt med självet.


Med vetna hälsningar
Gunnar

Ett outforskat liv är inte värt att leva
Sokrates

Här finns mer att utforska

Nyhetsbrev

Det känns rätt!

Lyssna till din magkänsla, har du säkert hört och prövat själv. Det sitter många nerver i magen och vi producerar mycket serotonin från magen. Det

Läs mer »
Nyhetsbrev

Blir du förstådd?

Vi människor, det mest sociala djuret på jorden, umgås med vänner, barn, kollegor, möter många andra, interagerar, kommunicerar, tolkar och agerar. Blir du förstådd, och förstår

Läs mer »