NYHETSBREV

Är du källkritisk?

Du får exformation från mig som du gör om till din information. Du lägger till det som du känner igen utifrån din sanning och är det lite avvikande så kanske du tänker till ett varv till och tar till dig eller förpassar det. Är det för olikt din sanning så förkastar du det säkert. Vad tar du till dig och hur mycket undersöker du sanningshalten i det du tar in? Vi skall i dessa tider likväl som tidigare vara källkritiska och ifrågasätta det som skrivs och sägs eftersom det kommer att påverka dig. Du gör dina tolkningar utifrån hur det känns och vad du tänker om det. Tänk om vi skulle reflektera mera och djupare kring våra sanningar vi har om oss själva och undersöka varifrån de kommer?

Varifrån har jag fått att jag inte är så bra på … varför tycker jag så om denna personen, om denna ideologi, vilka fakta har jag, behöver jag mer kunskap om mig själv och om det jag säger och tycker om mig själv? Varför gör jag som jag gör, varifrån kommer dessa uppfattningar, vilka antaganden lever jag utifrån? Denna introspektion som alltid är en retrospektion eftersom du är ditt medvetna och omedvetna minne, kommer att göra dig mer medveten om vem du är och varifrån dina tankar kommer. Att identifiera, ifrågasätta och kanske ersätta dem med andra tankar leder till att du ser på dig själv, andra och omvärlden med ”nya” eller putsade glasögon.

Att vara lite kritisk och ifrågasättande samt närvarande handlar om att leva medvetet och gör många gånger livet mera intressant. Undra hur det skulle vara och hur det skulle påverka dig att vara lite mera undersökande under en dag.

Med vetna hälsningar
Gunnar

Ett outforskat liv är inte värt att leva
Sokrates

Här finns mer att utforska

Nyhetsbrev

Det känns rätt!

Lyssna till din magkänsla, har du säkert hört och prövat själv. Det sitter många nerver i magen och vi producerar mycket serotonin från magen. Det

Läs mer »
Nyhetsbrev

Blir du förstådd?

Vi människor, det mest sociala djuret på jorden, umgås med vänner, barn, kollegor, möter många andra, interagerar, kommunicerar, tolkar och agerar. Blir du förstådd, och förstår

Läs mer »