NYHETSBREV

Intressant!

Om vi skulle närma oss företeelser i livet med den inställningen, så tror jag vi skulle må bättre och livet skulle bli intressantare. När man tänker intressant så är man mera nyfiken och då producerar hjärnan lite mera dopamin som får oss att må lite bättre.

Lyckligast är den människa som har de intressantaste tankarna har en vishetslärare sagt. Det följer en del öppna frågor med den ingången som:  – Hur blev det så, när, vem, vad, vilka, var och varför. Att ha det nyfikna barnets sinne som vi hade mera av som barn skulle berika vårt liv tror jag.

Tänk att i möten med sig själv inte minst men också med andra ha den inställningen och sedan ställa öppna frågor för att bli mera medveten och förstå sig själv och andra mera. Nu närmar vi oss dialogens stora konst. Man pratar om att vi skall ha en dialog men det blir oftast diskussion eller debatt och så lämnar man samtalet med samma inställning som tidigare.

Dialog betyder – genom kunskap och det är då viktigt att intressera sig för den egna kunskapen och den andres och våga ompröva den och undersöka varifrån man fått den. Det är något jag börjat göra mycket mera nu som pensionär och det berikar i alla fall mitt liv. Ibland gör det ont när man ser annorlunda på saker och ting men det är oftast så med utveckling.

Vet inte hur mycket man förändras som många pratar om. Tror att förändringen mer handlar om hur man förhåller sig till det som är och blir samt har varit. Vi förhåller oss annorlunda och det kan ju sägas vara en förändring på ett plan. Tror att livet handlar om förhållande, relationer till saker och ting och med mognad så kommer förståelse och vishet. Vishet att vi inte vet så mycket och då kan inta inställningen – intressant. Hoppas detta reflektionsbrev var intressant för dig.

Med vetna hälsningar
Gunnar

Ett outforskat liv är inte värt att leva
Sokrates

Här finns mer att utforska

Utbildningar

Coachutbildning 2022-2023 (Certifiering)

Välkommen till en coachutbildning som går på djupet Här kommer mer spännande och mera specifik information kring att bli certifierad helhetscoach.   Du kommer mellan oktober

Läs mer »
Nyhetsbrev

Sommar, sommar, sommar

En härlig låt som väcker minnen och solsken. Musik och lek, väcker känslor och det räcker med en ton för att du skall känna igen

Läs mer »