NYHETSBREV

Nu jäklar …..!

Nu eller …senare.  God fortsättning önskar jag dig på detta nya år och låt det nya  ringa in och låt det gamla ringa ut. Vilka summeringar gör du från 2020? Hur har du byggt upp din motståndskraft mot det oförutsedda vi haft och har. Vad har du lärt dig?

Våra hjärnor tittar bakåt när vi skall gå framåt. De använder sig av minnet för att orientera in i framtiden. Den letar efter tidigare erfarenheter för att förstå de nya upplevelserna. Eftersom hjärnan går på gamla erfarenheter när den utforskar det nya har vi en tendens att bara se det vi förväntar oss att se. Vi bekräftar det vi hela tiden vet och tolkar verkligheten genom det vi vet. Vad vet vi nu, vilka erfarenheter har du gjort som du tar med dig i skapandet av framtiden?

Forskning visar att av de som skriver ner sina mål, så fullföljer 55% dem jämfört med inga av de som inte skrivit ner dem. Vad vill du skriva ner? Du behöver inte kasta dig ut från en alltför hög höjd utan kan ta några små steg och bli en genomförare och odla en vana.

Jag skall längre fram berätta hur jag sätter mina mål – får vänta efter utvärderingen, som kommer inom en snar framtid. Har delat den med några som blev helt tända. Vilka mål tänder dig, och skall sprida ljus, som gör det lättare för dig att få en tydligare bild över vad du verkligen vill.

Lycka till nu med formandet och skapandet av dig själv. Vi blir till hela tiden, frågan är vad vi blir.

Med vetna hälsningar
Gunnar

Ett outforskat liv är inte värt att leva
Sokrates

Här finns mer att utforska

Utbildningar

Coachutbildning 2022-2023 (Certifiering)

Välkommen till en coachutbildning som går på djupet Här kommer mer spännande och mera specifik information kring att bli certifierad helhetscoach.   Du kommer mellan oktober

Läs mer »
Nyhetsbrev

Sommar, sommar, sommar

En härlig låt som väcker minnen och solsken. Musik och lek, väcker känslor och det räcker med en ton för att du skall känna igen

Läs mer »