NYHETSBREV

On becoming a person

Det är titeln på en bok av Carl Rogers, samtida med Abraham Maslow, du vet han med behovstrappan. Carl Rogers menade i sin klientcentrerade terapi att empati, värme och äkthet var det viktigaste för att lyckas i terapin. Det skapade en god, trygg och vilande atmosfär. Du hör förstås hur viktigt det är med relationen.

Vad behövs för att vi skall bli till och mogna, utvecklas till vår .. fulla, bort med kraven, vår någorlunda fulla potential? Det behövs en trygg anknytning, känslor, lek och vila. Vilan skall vara i ett hav av trygghet och lugn som Rogers lyfte fram. Många har förstått vilans betydelse och lägger sig för att vila, men telefonen är på och oväntat besök kan dyka upp så den riktigt djupa vilan infinner sig inte. Ditt omedvetna är beredd och det är troligt att du har en liten anspänning fast du tror att du vilar.

Är ute i stugan helt själv utan internet och inga mail, ingen bridge, ingen You tube och ingen täckning på telefonen, behöver lämna stugan cirka 500 m för att få det. Jag bara är i stugan och tar en bok från bokhyllan, provar att jonglera med några bollar för att upptäcka att om vi inte övar, håller igång våra färdigheter så är vi inte lika bra som tidigare.

Går ut och går och lämnar mobilen för någon kan ju ringa och lyssnar på fåglar, reflekterar över livet som gått och vad som skall komma och bara njuter. Önskar verkligen att du också har dina ställen, din Lisa för själen, där du kan få din riktiga välförtjänta vila.

Både vår kropp och sinne behöver vara nedkopplat. Har du sedan nära som du är anknuten till, kan leka endast för glädje och ingen tävlan och känna dina känslor, ja då mognar och utvecklas vi med värme, empati och äkthet i oss själva. Det handlar om vila på riktigt och från djupet.


Med vetna hälsningar
Gunnar

Ett oreflekterat liv är inte värt att leva
Sokrates

Här finns mer att utforska

Utbildningar

Coachutbildning 2022-2023 (Certifiering)

Välkommen till en coachutbildning som går på djupet Här kommer mer spännande och mera specifik information kring att bli certifierad helhetscoach.   Du kommer mellan oktober

Läs mer »
Nyhetsbrev

Sommar, sommar, sommar

En härlig låt som väcker minnen och solsken. Musik och lek, väcker känslor och det räcker med en ton för att du skall känna igen

Läs mer »