NYHETSBREV

Vad motiverar dig, . . . egentligen?

Motivation – livets kärna, var ett litet häfte jag läste för väldigt många år sedan. Handlar livet om motivation? – Om att röra sig. Går det att inte vara motiverad? Allting rör sig, är i rörelse och i ständig förändring. Motivation vilar på ett val, en vilja till något. Något bättre, något som utvecklar dig eller andra. Vilka ingredienser finns i din motivationsformel? När är du motiverad, vad får dig att bli motiverad och hur motiverar du dig själv? Du har säkert både fått och ställt frågan – vad är det som driver dig, varför gör du detta, vad är det för mening med det, vad ser du för vinst i detta?

Kanske sätta av några minuter och reflektera över vad som motiverar dig. Skriv ner tio tillfällen i ditt liv då du var motiverad och leta efter en gemensam nämnare och du kanske kommer att finna din heliga graal – livets kärna.

Är du tillräckligt motiverad för att göra det? Hur skulle det påverka ditt liv om du fann receptet?

Nu startar jag min you tube kanal som du kan gå in på här och den kommer ut varje torsdag som reflektionsbrevet. Vad tror du första avsnittet kommer handla om?

Jag är väldigt motiverad att börja med detta. Jag motiveras väldigt över att få sprida kunskap.


Med vetna häslningar
Gunnar

Ett oreflekterat liv är inte värt att leva
Sokrates

Här finns mer att utforska

Nyhetsbrev

Sommar, sommar, sommar

En härlig låt som väcker minnen och solsken. Musik och lek, väcker känslor och det räcker med en ton för att du skall känna igen

Läs mer »
Nyhetsbrev

Behöver du repetera?

Repetition – kunskapens moder, ett uttryck du säkert hört. Övning ger färdighet, 10 000 timmar är andra uttryck du hört. Har du även hört GRIT –

Läs mer »