NYHETSBREV

Livet gör sig påmint

Allhelgonahelgen har passerat, där vi varit på graven och tänt ett ljus för våra kära, och reflekterat över livets ändlighet, är nu förbi och vardagen träder fram. Livets ändlighet och slutstation, har fadern till den kognitiva psykoterapin, Aaron Beck mött vid en ålder av 100 år. Han var verksam ända till slutet. Tänk att få verka för det man tror på hela livet. Vad vill du säga när du är 100 år eller vad vill du att andra skall säga om dig, är en kraftfull övning, att reflektera över.

Aaron Beck skapade den kognitiva psykoterapin, där tankarna är i fokus på 1950 talet och den har nu blivit väldigt accepterad och eftertraktad i Europa och inte minst i Sverige. Man utgår från vissa antaganden som du skapat i tidig ålder till exempel för att duga, måste jag prestera, man kan inte lita på andra, man måste vara snäll, för att nämna några saker. Utifrån dessa antaganden som du lärt in så kommer dina automatiska tankar, som då skapar känslor och beteenden.

Du har kanske svårt att säga vad du vill för då kan andra tycka att du är för självupptagen och då är du inte snäll, så du säger ja till alla och lider i det tysta – varför sa jag ja till detta tänker du på kvällen. Jag ville egentligen inte det. Det är så du lärt in sanningar om dig själv utifrån de möten du haft med andra när du var liten. Dessa antaganden kan du förändra med kognitiv beteende terapi – KBT. Du kan i alla fall symptomlindra. Vi kan även ha antaganden att – jag duger som jag är, jag litar på andra. Har du haft en någorlunda trygg uppväxt så får du ett sunt förhållningssätt att se på dig själv, andra och på världen.

Reflektera gärna över, varifrån dina negativa tankar kommer och hur pass sanna de egentligen är och vad som skulle hända om du ersatte dem med alternativa mera konstruktiva tankar.


Med vetna hälsningar
Gunnar

Ett oreflekterat liv är inte värt att leva
Sokrates

Här finns mer att utforska

Utbildningar

Coachutbildning 2022-2023 (Certifiering)

Välkommen till en coachutbildning som går på djupet Här kommer mer spännande och mera specifik information kring att bli certifierad helhetscoach.   Du kommer mellan oktober

Läs mer »
Nyhetsbrev

Sommar, sommar, sommar

En härlig låt som väcker minnen och solsken. Musik och lek, väcker känslor och det räcker med en ton för att du skall känna igen

Läs mer »