NYHETSBREV

Hur snabbt kan det gå?

Jag läser mycket, och vill ständigt förstå mer om mig själv, om andra och om världen. Jag behöver då veta hur saker och ting förhåller sig, och varifrån kunskapen kommer ifrån. Jag vet att vetenskaplig fakta inte behöver vara  en evig sanning, men vi får nöja oss med den sanning vi har i dagsläget, den verklighet vi har just nu, och ta sats från den.
 
Vem och vad skall man tro på? Det är viktigt att vi får flera perspektiv från flera olika källor, och då behöver du och jag sätta oss in i dessa, för att verkligen förstå på riktigt.
 
Viktigt är att ha en bra kunskapsgrund att luta sig mot, för att kunna stå stadigt, vilket inte innebär att den kan okritiskt byggas ut med personliga idéer och tankar. Frågar mig själv när jag är inne på youtube, och när jag lyssnar på poddar: – Varifrån kommer deras kunskaper. Det blir mycket från deras egna personliga erfarenheter, vilka kryddas med några inslag från utvalda forskningsstudier.  Vetenskaplig allmän forskning tittar på större urval och större grupper, innan man kommer fram till en teori, som man kan pröva kritiskt och eventuellt ändra på.
 
Tycker du att det går för långsamt, gör det långsammare. När du har bråttom och börjar stressa, så tar det längre tid och du upplever att det går alldeles för långsamt, prova då att ta det långsammare och ha tillit till dig och processen.

Med vetna hälsningar
Gunnar

Ett oreflekterat liv är inte värt att leva
Sokrates

Här finns mer att utforska

Utbildningar

Coachutbildning 2022-2023 (Certifiering)

Välkommen till en coachutbildning som går på djupet Här kommer mer spännande och mera specifik information kring att bli certifierad helhetscoach.   Du kommer mellan oktober

Läs mer »
Nyhetsbrev

Sommar, sommar, sommar

En härlig låt som väcker minnen och solsken. Musik och lek, väcker känslor och det räcker med en ton för att du skall känna igen

Läs mer »