Coaching

Läs mer

Kategori: Coaching

Coaching

Businesscoaching

Vårt tjänstekoncept – en arbetsprocess i tre steg Steg ett – våra 4V, Vision, Värdegrund, Verksamhet och Vinst, som bestämmer projektets inriktning, ramar och mål. Steg två – att välja ut lämpliga tekniker och metoder för individer, grupper

Läs mer!
Coaching

Coaching på djupet

Jag arbetar utifrån dina behov och det du önskar och längtar efter. Jag arbetar med ett upplägg av fem träffar som är mellan 1 – 1,5 timme. Det skall kännas bra för oss båda och därför

Läs mer!