Terapi

Läs mer

Kategori: Terapi

Terapi

Schematerapi för par

Till par- och familjeterapi kommer par och familjer som behöver stöd och hjälp av en professionell och utomstående person för att lösa sina relationssvårigheter. Paret/familjen kan ha ”tappat balansen” och fastnat i negativa tankar och beteenden

Läs mer!
Terapi

KBT och Schematerapi

Den kognitiva terapin bygger mycket på hur vi knutit an när vi var små – anknytningsteorin. Vi bygger upp antaganden om världen som vi grundar i tidig uppväxt. Utifrån dessa grundantaganden bygger vi upp våra värden.

Läs mer!